Temagrupperna planerar utbildningen på detaljnivå inom respektive tema. Här bestäms vilka föreläsningar och moment som ska ske under temat. Här utformas tentafrågor och gruppen går igenom utvärderingar från studenterna. Temagrupperna sammanträder med olika intervall, de flesta två-tre gånger per termin.
I temagrupperna sitter det tre till fem förtroendevalda studentrepresentanter från Medicinska Föreningen. Dessa representanter verka för att studenternas intressen och synpunkter tas tillvara i gruppens arbete. Representanterna ansvarar för att ta in synpunkter från studenterna och träffas även under samordningsmöten med Medicinska Föreningens utbildningsbevakare.
Som student kan ni höra av er till temagruppsrepresentanterna när ni har frågor kring upplägget på temat, när det råder oklarheter eller när ni önskar ett moment som ni upplever saknas.