I Linköping är man på termin 7-11 ute på klinik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) 12 veckor per termin, uppdelat i tre block om fyra veckor. Under klinikveckorna har studenten 30 timmars obligatorisk kliniktjänstgöring/-utbildning per vecka. Mellan klinikveckorna finns teoriveckor om 2 veckor. Under dessa veckor är man på skolan för föreläsningar/annan undervisning under hela veckan.

På grund av begränsad platstillgång i Östergötlands läns landsting sker en stor del av placeringarna på annan ort inom Jönköpings, Kalmars, Örebros och Kronobergs landsting. Vid utplacering till annat landsting än Östergötland står respektive landsting för resor och boende för berörda studenter.

Vi har en prioriteringslista som du kan läsa här.