Vad som nu ska vara här typ KRAM, utbutskottsprotokoll mm.