KURT

KURT är ett för Linköpings universitet gemensamt kursutvärderingssystem som ligger i Studentportalen. Varje student loggar in och fyller i utvärderingen i slutet av varje termin. Det är mycket viktigt att man deltar i utvärderingen för att ledningen ska få veta vad vi som studenter tycker om terminen, terminsledningen, och hur väl terminen stämmer överens med det som är sagt ska läras ut. Resultatet av KURT diskuteras i programutskottet.

SUNET

I SUNET utvärderas alla undervisningsmoment på utbildningen. Varje föreläsning, labb och andra moment poängsätts och kommenteras en gång per vecka. Utvärderingen är digital och individuell. Resultaten kan begäras ut från terminssekreteraren. Dessa enskilda utvärderingar är ovärdeliga för att varje utbildningsmoment ska kunna förbättras.

VFU-KURT

VFU-KURT är en webbaserad utvärdering av de kliniska placeringarna. Här betygsätter man sin kliniska placering och lämnar kommentarer. Det är av yttersta vikt att alla studenter utvärderar sina placeringar, oavsett om de har varit bra eller mindre bra. Detta är både för att vi ska kunna förbättra på de ställen där det inte riktigt fungerar, och för att vi ska kunna lära av goda exempel.