Utbildningsutskottet sköter utbildningsbevakning av läkarprogrammet, vilket är en av Medicinska Föreningens viktigaste uppgifter. Vi arbetar för att ge en samlad studentåsikt i en utbildning som genomgår stora förändringar.

Detta sker genom utbildningssekreterarnas arbete i utbildningsråd och programutskott, temagruppsrepresentanternas engagemang i utbildningens praktiska upplägg och utbildningsutskottets arbete med specifika frågor i projektform. Synpunkter och önskemål samlas in från kursrepresentanterna. Mer information om universitetets uppbyggnad och de olika organ vi har representation i finns att hitta i länkarna nedan.

Har du frågor rörande utbildningsbevakning kan du kontakta någon av utbildningssekreterarna:

Sara Bjurman, ansvarar för klin-terminer, utbklin@mflinkoping.se

Frida Andersson, ansvarar för preklin-terminer, utbpreklin@mflinkoping.se

Här kan du läsa mer