Studiesociala utskottet ser till läkarstudenternas studiesociala intressen. Under studiesociala utskottet ligger en hel del aktiviteter, och detta utskott har stor möjlighet att komma på egna, nya ideér på aktiviteter att utföra.

Studiesociala utskottet anordnar bland annat varje termin en välkomstsittning  för termin 1 (ÄoPoP), en tackaktivitet för sektionsaktiva per termin, minst var tredje termin anordnas Medicinarbalen och ett flertal andra event, tex. Lundakarnevalsresa, fotokurser, klädbytardag mm.

Om du är intresserad av att engagera dig i studiesociala utskottet kan du höra av dig till vår studiesocialt ansvariga; Paula Kjellén på sa@mflinkoping.se, eller gå med i vår facebookgrupp där vi bestämmer tider för möten och kan bolla ideér. Länk till den hittar du här