Näringslivsutskottet i Medicinska Föreningens styrelse är utskottet som jobbar mot näringslivet å MF:s och läkarstudenternas vägnar. Tillsammans med näringslivsansvarig anordnas föreläsningar om vad det innebär att vara läkare, stärker föreningens ekonomi genom bidrag och sponsring samt anordnar bokmässa och rockprovning i början av varje termin.

Under verksamhetsåret görs ett massinköp av stetoskop, MF-ryggor och tygpåsar – vilket leder till att studenterna kan köpa dessa produkter till ett mycket fördelaktigt pris. Mer information om detta kommer under terminen.

Om du vill veta mer kan du höra av dig till Näringslivsansvarig Louise Fredriksson på naringsliv@mflinkoping.se.