I Medicinska Föreningen finns tre olika utskott med olika inriktning och uppgifter som man kan läsa mer om under länkarna nedan. Gemensamt för samtliga utskott är att de har en eller två styrelsemedlemmar som sammankallande och att man som medlem i MF har möjlighet och är varmt välkommen att delta på utskottsmöten för att kunna påverka och bidra till de olika utskottens arbete.