LiMUR

Vi är Linköpings Medicinska Utbildningsråd – LiMUR och det är vi som utgör utbildningsbevakningen i Medicinska Föreningen. Vi består av sex personer varav två även sitter med i Styrelsen för att verkligen maximera vårt samarbete och kommunikation. Vårt mål är att få fram studenternas åsikter och påverka utbildningen och det gör vi genom att arbeta på många olika nivåer inom Läkarprogrammet. Exempel på några av de forum vi arbetar med:

Kursrepresentanter och Kursrepresentantsmöte

Temagrupper och Temagruppsrepresentantsmöte

Styrande organ inom Läkarprogrammet

Öppna Utbildningsforum

Nationella samarbeten

LiMUR-möten

Protokoll


Ordförande i LiMUR
Tilda Jalakas, K4
Representant i möten med programledningen
Sammankallande för LiMUR

Vice-ordförande i LiMUR
Alexander Yaghoubi, K5
Representant i möten med programledningen

Kommunikationsansvarig
Lisa Boberg, K4
Samordnar arbetet mellan Consensus, styrelseutskotten och studenter

Kursrepresentantsansvarig klin
Parvin Abbasi, K7
Sammankallande för Klin-KRaM

Kursrepresentantsansvarig preklin
Jennifer Joki, K3
Sammankallande för Preklin-KRaM

Temagruppsrepresentantsansvarig
Thea Sandqvist, T10
Sammankallande för TRaM