LiMUR

Vi är Linköpings Medicinska Utbildningsråd – LiMUR och det är vi som utgör utbildningsbevakningen i Medicinska Föreningen. Vi består av sex personer varav två även sitter med i Styrelsen för att verkligen maximera vårt samarbete och kommunikation. Vårt mål är att få fram studenternas åsikter och påverka utbildningen och det gör vi genom att arbeta på många olika nivåer inom Läkarprogrammet. Exempel på några av de forum vi arbetar med:

Kursrepresentanter och Kursrepresentantsmöte

Temagrupper och Temagruppsrepresentantsmöte

Styrande organ inom Läkarprogrammet

Öppna Utbildningsforum

Nationella samarbeten

LiMUR-mötenOrdförande i LiMUR
Frida Andersson, K6
Representant i möten med programledningen
Sammankallande för LiMUR

Vice-ordförande i LiMUR
Greta Stén, K7
Representant i möten med programledningen

Kommunikationsansvarig
Matilda Isberg, K5
Samordnar arbetet mellan Consensus, styrelseutskotten och studenter

Kursrepresentantsansvarig klin
Emil Adolfsson, T11
Sammankallande för Klin-KRaM

Kursrepresentantsansvarig preklin
Alexander Yaghoubi, K4
Sammankallande för Preklin-KRaM

Temagruppsrepresentantsansvarig
Sara Hill, T11
Sammankallande för TRaM