Temagruppsrepresentanter

Att vara temagruppsrepresentant är ett roligt och givande förtroendeuppdrag för den student som vill påverka det specifika innehållet på Läkarprogrammet! Temagrupperna  består av ordförande, vice ordförande och temagruppsledamöter som sammankallas till möte 2 eller fler gånger per termin. På dessa möten tas beslut om specifikt innehåll på Läkarprogrammet gällande föreläsningar, seminarier och andra utbildningsmoment inom varje tema. Det är också temagrupper som konstruerar basgruppsfall.  Exempel på teman är CREN, GNM och NSPR.

Som temagruppsrepresentant kallas du till dessa möten och har rätt till en röst i gruppen. Det innebär specifikt att temagruppsrepresentanten har till uppgift att förmedla åsikter som representerar en så stor andel studenter som möjligt.  Här finns stor möjlighet att påverka och bli mer insatt i utformningen av sin utbildning!

TRaM

TRaM står för Temagrupprsrepresentantmöte dit alla temagruppsrepresentanter kallas två gånger termin av Temagruppsrepresentantansvarig i LiMUR för att diskutera det pågående arbetet i temagrupperna. Ett bra tillfälle att inhämta erfarenheter från andra temagrupper samt att diskutera andra utbildningsspecifika frågor.

Det bjuds på fika!

Brinner du för utbildning? Känner du att detta är något för dig?
Hör av dig till tema.limur@mflinkoping.se

Protokoll