Ordförande Medicine Studerande i Sverige, OMSiS

OMSiS är ett möte där utbildningsbevakare från alla lärosäten möts och diskuterar frågor och funderingar. Även om vi är på olika orter så möter vi ofta liknande problem och OMSiS är ett fantastiskt forum där vi kan ta del av hur de andra lärosäten arbetar. OMSiS är två gånger per termin.

Frågor som diskuteras nu är framförallt det framtida sex-åriga läkarprogrammet som kommer att träda i kraft hösten 2021. Det är väldigt intressant att följa hur de olika lärosäterna arbetar för detta.

Protokoll