LiMUR-möten

Ledamöterna i LiMUR träffas minst fem ggr/termin. Under dessa möten slår vi våra kloka huvuden ihop och diskuterar större utbildningsfrågor.

Protokoll