Medicinska Föreningen och Consensus har ett gemensamt medlemsskap för läkarstudenter som kostar 360kr per läsår eller 190kr per termin. Medlem kan du bli här: https://medlem.consensus.liu.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *