Fakultetens uppbyggnad

Universitetsstyrelsen och rektorn är ytterst ansvariga för universitetet. Till sin hjälp har de fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (Hälsouniversitetet) som lägger ut forsknings- och utbildningsuppdrag på institutionerna.

Under fakultetsstyrelsen finns fyra områden/nämnder; anställningsnämnden, grundutbildningsnämnden, forsknings- och forskningsutbildningsnämnden samt en för HU gemensam nämn där man finner t.ex. Studentenheten.

Du hittar ett diagram över strukturen bland bilagorna.

BilagaStorlek
Fakultetens uppbyggnad.pdf80.77 kB