Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet sköter utbildningsbevakning av läkarprogrammet, vilket är en av Medicinska Föreningens viktigaste uppgifter. Vi arbetar för att ge en samlad studentåsikt i en utbildning som genomgår stora förändringar.

Detta sker genom utbildningssekreterarnas arbete i utbildningsråd och programutskott, temagruppsrepresentanternas engagemang i utbildningens praktiska upplägg och utbildningsutskottets arbete med specifika frågor i projektform. Synpunkter och önskemål samlas in från kursrepresentanterna. Mer information om universitetets uppbyggnad och de olika organ vi har representation i finns att hitta i länkarna nedan.

Har du frågor rörande utbildningsbevakning kan du kontakta någon av utbildningssekreterarna:

Ebba Wennerström, ansvarar för klin-terminer, utbklin [a] mflinkoping.se 

Sarah Fransson, ansvarar för preklin-terminer, utbpreklin [a] mflinkoping.se.

 

Frågorna som utbildningsutskottet arbetar med just nu:

  • Decentralisering. Våren 2014 utarbetades ett kontrakt för samarbete mellan landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping. Med detta kontrakt fastslogs en decentralisering av läkarprogrammet till fyra huvudorter. MF kommer under implementeringen arbeta i nära kontakt med fakulteten, programutskottet och studenterna för att bibehålla utbildningens goda kvalitet och rykte.
  • Implementering av nytt curriculum. 2013 utvecklades ett nytt curriculum för att utbildningen skulle vara förberedda inför ett eventuellt nationellt curriculum för en 6-årig läkarutbildning. Den nationella utredningen har fastnat i politiken, men Linköping har valt att implementera den utredning som gjordes lokalt på en 5,5-årig utbildning.
  • Utvärderingar. Vi måste arbeta för att alla utvärderar de moment som vi går igenom. En stor del av vår möjlighet att förbättra vår utbildning ligger i att ge feedback och konstruktiv kritik till föreläsare, handledare, kliniker och kursledningar. Det tidigare utvärderingssystemet SKURT har bytts ut mot SUNET och ett nytt verktyg för utvärdering av VFU är under utveckling. Båda system kommer fortsätta utvecklas i samarbete med studentrepresentanter.
  • Stadigt arbete. Utöver dessa större frågor kommer Utbildningssekreterarna tillsammans med övriga intresserade även driva den fortlöpande utbildningsbevakningen. Vi finns som stöd för studenter vid kontakt med terminsledningar och administrationen vid behov, oavsett föreningstillhörighet. 

Utbildningsutskottet