Studiesociala utskottet

Studiesociala utskottet ser till läkarstudenternas studiesociala intressen. Under studiesociala utskottet ligger en hel del aktiviteter, bland annat en kör. Det finns även en arbetsmiljöansvarig inom MF, som ansvarar för rent fysiska frågor och ser till läkarstudenternas arbetsmiljö.

Studiesociala utskottet anordnar varje termin en välkomstsittning för termin 1 och en tackfest för sektionsaktiva, tillsammans med ett flertal andra event, tex. Lundakarnevalsresa och Psyko-Läksittning.

Om du är intresserad av att engagera dig i studiesociala utskottet kan du även höra av dig till vår studiesocialt ansvariga; Lovisa Sundqvist sa[a]mflinkoping.se.

Studiesociala utskottet