Näringslivsansvarig

Näringslivsansvarig är personen i Medicinska Föreningens styrelse som jobbar mot näringslivet å MF:s och läkarstudenternas vägnar. Näringslivsansvarige anordnar tillsammans med näringslivsutskottet föreläsningar om vad det innebär att vara läkare, bjuder in till event med framtida arbetsgivare, stärker föreningens ekonomi genom bidrag och sponsring samt anordnar bokmässan i början av varje termin.

Varje termin görs ett massinköp av stetoskop - vilket leder till att studenterna kan köpa stetoskop till ett mycket fördelaktigt pris. Mer information om detta kommer under terminen.

Om du vill veta mer kan du höra av dig till Näringslivsansvarig Ellen Claeson (naringsliv[a]mflinkoping.se).