Styrelsen

Styrelsen ansvarar för sektionens verksamhet inför fullmäktige och representerar sektionen gentemot medlemmarna och andra organisationer. Under höstterminen 2016 består styrelsen av följande personer. Om du vill nå hela styrelsen kan du maila på 'styrelsen [a] mflinkoping.se'.

Helena
Ordförande
Ebba Gabrielsson
ordf [a] mflinkoping.se
Helena
Sekreterare och Vice Ordförande
Amanda Johansson
sekr [a] mflinkoping.se
HelenaEkonomiansvarig
Kajsa Sjögren
ea [a] mflinkoping.se
HelenaUtbildningsansvarig klin
Julia Mägi
utbklin [a] mflinkoping.se
Martin
Utbildningsansvarig preklin
Axel Lihagen
utbpreklin [a] mflinkoping.se
HelenaNäringslivsansvarig
Emma Bengtsson
naringsliv [a] mflinkoping.se
Martin
Informationsansvarig
Melinda Popov
info [a] mflinkoping.se
Martin
Studiesociat ansvarig
Olivia Tingvall
sa [a] mflinkoping.se
Helena
Ledamot
Shrusti Gannur
Shrusti.gannur [a] mflinkoping.se
Salik
Ledamot
Danny Majid
danny.majid [a] mflinkoping.se
Helena
Ledamot
Carl Larsson
carl.larsson [a] mflinkoping.se
Helena
Arbetsmiljöansvarig
Sigrid Waldén
ama [a] mflinkoping.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtroendeposter (ej styrelseposter)                               

        Amanda
Idrottsansvarig
David Nihlmark
idrott [a] mflinkoping.se
Martin
Sexmästeriets ordförande       tillika Sexmästarinna
Sanna Eng
medsex [a] mflinkoping.se
Amanda
IT-ansvarig
Vakant
it [a] mflinkoping.se