Styrelsen

Styrelsen ansvarar för sektionens verksamhet inför fullmäktige och representerar sektionen gentemot medlemmarna och andra organisationer. Under höstterminen 2016 består styrelsen av följande personer. Om du vill nå hela styrelsen kan du maila på 'styrelsen [a] mflinkoping.se'.

Helena
Ordförande
Klara Nilsson
ordf [a] mflinkoping.se
Helena
Sekreterare och Vice Ordförande
Amanda Johansson
sekr [a] mflinkoping.se
HelenaEkonomiansvarig
Per Lind
ea [a] mflinkoping.se
HelenaUtbildningsansvarig klin
Ebba Wennerström
utbklin [a] mflinkoping.se
Martin
Utbildningsansvarig preklin
Axel Lihagen
utbpreklin [a] mflinkoping.se
HelenaNäringslivsansvarig
Ellen Claeson
naringsliv [a] mflinkoping.se
Martin
Informationsansvarig
Melinda Popov
info [a] mflinkoping.se
Martin
Studiesociat ansvarig
Olivia Tingvall
sa [a] mflinkoping.se
Helena
Ledamot
Shrusti Gannur
Shrusti.gannur [a] mflinkoping.se
Salik
Ledamot
Salik Hamid
salik.hamid [a] mflinkoping.se
Helena
Ledamot
Carl Larsson
carl.larsson [a] mflinkoping.se
Helena
Arbetsmiljöansvarig
Ebba Bagge
ama [a] mflinkoping.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtroendeposter (ej styrelseposter)                               

        Amanda
Idrottsansvarig
Erik Söderlund
idrott [a] mflinkoping.se
Martin
Sexmästeriets ordförande       tillika Sexmästare
Fanny Boijsen
medsex [a] mflinkoping.se
Amanda
IT-ansvarig
Johan Weiber
it [a] mflinkoping.se