Consensus FUM-ledamöter

I kårgemensamma ärenden är dessa ledamöter i studentkåren Consensus fullmäktige läkarstudenternas representanter. Consensus fullmäktige beslutar om hur kårens ställningstaganden, vilka frågor kåren skall arbeta, hur din kåravgift skall användas och hur kårens resurser som kårhuset och Café Örat skall drivas. Våra representanter under vårterminen 2015 är nedanstående personer.

Ledamöter

 • Helena Åberg
 • Therese Enenge
 • Freja Swärdh
 • Art Valindore
 • Elina Arnemo
 • Jonas Lysholm
 • Hanna Nilsson
 • Eva Nilsson

Suppleanter

 • Teodor Poignant
 • Albin Thorén
 • Christofer Papinski
 • Ebba Dahlberg
 • Amadeus Rosberg