Sektionen för läkarstudenter i Medicinska Fakultetens studentkår Consensus. Alla som är inskrivna som studenter på läkarprogrammet kan bli medlemmar.

Nyhet: MF-Handboll

Från och med torsdagen 2:a januari drar MF-idrott även igång med handbollsträningar. Detta kommer ske i Garnissonshallen (KFUM) kl 21.00-22.00 alla torsdag framöver. Alla, oavsett ambitionsnivå eller tidigare handbollserfarenhet, är lika välkomna!

Övriga sporter startar som vanligt på måndag den 30e med volleyboll, se "Idrottsutskottet" för exakta tider.

Vid ytterligare frågor kontakta idrottsansvarig: idrott@mflinköping.se

Nya invalda i Medicinska Föreningen inför kommande termin

 

En gång per termin byts halva MFs styrelse ut liksom en rad andra MF-associerade poster. Nedan följer en lista på studentrepresentanter som valdes in på förra veckans FUM för att representera er läkarstudenter från och med nästa termin.  

 

Medicinska Föreningens styrelse

Sekreterare - Per Bornefal

Studiesocial sekreterare – Linn Wedén 

Informationsansvarig – Hugo Sandberg

Inomhusfotbollen drar igång tis 22/11!

Nu när mörker och kyla tagit över fotbollsplanerna flyttar MF-Idrott in. På tisdag 22/11 drar innefotbollen igång för terminen. Vi spelar i garnissonshallen tisdagar 20-21

MedSex uppmanar alla att sälja & köpa festbiljetter för inköpspris

 

Uttalande angående ockerpriser på festbiljetter

Som många av er förmodligen uppmärksammat är det i dagsläget vanligt att biljetter återsäljs för relativt höga belopp, bland annat via anslagstavlan på liu.se. Vi i Linköpings Förenade Festerier, FF, vill nu meddela vår åsikt gällande detta.