Sektionen för läkarstudenter i Medicinska Fakultetens studentkår Consensus. Alla som är inskrivna som studenter på läkarprogrammet kan bli medlemmar.

Nominera till årets basgruppshandledare

Medicinska Föreningen uppmanar Er att nominera den basgruppshandledare Ni uppskattat mest till MF:s handledardiplom redan idag!

MF hoppas att uppmärksamhet och uppskattning riktat mot prekliniska basgruppshandledare bidrar till att generera fler bra handledare. Därför har vi inrättat ett diplom som tilldelas årets bästa basgruppshandledare en gång per år från vårterminen 2014. Läkarstudenter vid Linköpings Universitet nominerar kandidater varav en tilldelas utmärkelsen.

International Congress of Young Medical Scientist (ICYMS)

For the 14th time, ICYMS offers participants a unique opportunity for an international scientific exchange! The congress aims to give young and talented researchers from all over the world, not only possibilities to present their achievements, share their ideas and views, but also to take part in professionally organized workshops and courses where they can meet other gifted and enthusiastic young researchers who share their fascination for medical knowledge.

Veckans MF-medlem, nummer 6, 2014

Medicinska Föreningen vill tacka Stina för hennes otroliga engagemang och hon tilldelas därför årets sjätte ’Veckans MF-medlem’! Som tack får hon ett presentkort på en storartad Örat-fika!

Veckans MF medlem, nummer 5, 2014

Medicinska Föreningen vill tacka Moa för hennes otroliga engagemang och hon tilldelas därför årets femte ’Veckans MF-medlem’! Som tack får hon ett presentkort på en storartad Örat-fika!

Veckans MF medlem, nummer 4, 2014

Medicinska Föreningen vill tacka Olivia för hennes otroliga engagemang och hon tilldelas därför årets fjärde ’Veckans MF-medlem’! Som tack får hon ett presentkort på en storartad Örat-fika!

Veckans MF medlem, nummer 3, 2014

Medicinska Föreningen vill tacka Hannes för hans otroliga engagemang och han tilldelas därför årets tredje ’Veckans MF-medlem’! Som tack får han ett presentkort på en storartad Örat-fika!

Veckans MF medlem, nummer 2, 2014

Medicinska Föreningen vill tacka Rebecka för hennes otroliga engagemang och hon tilldelas därför årets andra ’Veckans MF-medlem’! Som tack får hon ett presentkort på en storartad Örat-fika!