Sektionen för läkarstudenter i Medicinska Fakultetens studentkår Consensus. Alla som är inskrivna som studenter på läkarprogrammet kan bli medlemmar.

FUM 24 september

Välkomna till Medicinska Föreningens fullmäktigemöte som kommer att äga rum den 24 september kl. 17:15 i Rönnen. OBS!