Sektionen för läkarstudenter i Medicinska Fakultetens studentkår Consensus. Alla som är inskrivna som studenter på läkarprogrammet kan bli medlemmar.