Sektionen för läkarstudenter i Medicinska Fakultetens studentkår Consensus. Alla som är inskrivna som studenter på läkarprogrammet kan bli medlemmar.

MF anordnar Dansdag

Datum: 
8 maj 2011 - 14:00 - 17:00
Plats: 
Vasahallens A-sal

För att försäkra sig om att dess medlemmar alltid ska ha någonting att göra på fritiden och för att erbjuda lite mental avlastning från de hårda studierna bestämde sig MF-studiesociala utskottet sig för att anordna en dansdag för studenterna på läkarprogrammet. 

MF-styrelsen svarar på dina frågor i glasentrén

Datum: 
26 apr 2011 - 12:00 - 13:00
Plats: 
Glasentrén, HU

Undrar du varför man ska bli medlem i MF, när danskvällen äger rum eller var synpunkterna från SKURT egentligen tar vägen?

På tisdag nästa vecka kommer representanter från Medicinska Föreningens styrelse finnas på plats i glasentrén för att svara på era frågor. En förslagslåda kommer att finnas på plats där ni kan lägga i motioner, ansöka om äskning eller lyfta fram någon fråga som ni tycker är viktig att diskutera.

Finns Årets läkarstudent 2011 i Linköping?

Ta chansen att nominera Årets läkarstudent 2011!

Alla Sveriges läkarstudenter är välkomna att söka och kriteriet är ”läkarstudent som
gjort en extraordinär insats för sina medmänniskor”.

Årets läkarstudent är ett nyligen instiftat stipendium på initiativ från Göteborgs läkarstudenters organisation Kandidaterna. Stipendiaten får ett diplom och tusen kronor.

Val 2011 Medicinska Föreningen

I maj är det dags igen för årets stora vårfullmäktige. Det innebär att vi behöver nytt färskt blod in i sektionen då flera viktiga poster nu kommer att bli lediga. Tag chansen att få vara med och förbättra och påverka i frågor som rör såväl utbildning som det studiesociala! Att arbeta inom Medicinska Föreningen erbjuder även ökad insyn i utbildningen och möjlighet till kontakt med studenter på andra terminer och utbildningar.

Reseberättelser från T6

Är du sugen på att åka utomlands under T6 men känner att du behöver inspiration? Nu finns det berättelser från några av MF:s medlemmar som har gjort sitt fördjupningsarbete utomlands. Kolla under fliken Terminer->T6

Är du intresserad av sjukvårds- och näringslivsmanagement?

Karolinska Institutet erbjuder nya fristånde kurser i ämnet. Kurserna är riktade till blivande läkare och kommer att ges via UBE på Karolinska Institutet.

En sedan länge påtänkt utbildning blir nu verklighet. Kurserna fokuserar på grundläggande företagsekonomi, management och ledarskap från ett sjukvårds- och näringslivsperspektiv. Blivande läkare som är intresserade av dessa ämnesområden erbjuds härmed en unik möjlighet att förvärva viktiga kunskaper och färdigheter inför framtida ledarskapsengagemang. Kurserna ges kvällstid under HT 2011 och VT 2012 samt sommaren 2012. Sista ansökningsdatum är den 15 april.