Utbildningsutskottet rekryterar

Datum: 
20 sep 2011 - 17:30 - 18:30
Plats: 
Örat, översta våningen

Är Du intresserad av att förbättra läkarutbildningen utan att behöva sitta på långa möten? Har Du en projektidé men vet inte vilken väg Du ska gå?

Medicinska Föreningen inbjuder alla läkarstudenter att starta ett utbildningsutskott. Här kan vi gemensamt diskutera framtida projekt som syftar till att förbättra utbildningen. Du bestämmer själv vad och hur mycket Du vill göra. Kom på ett uppstartsmöte tisdagen den 20:e september 17:30, översta våningen på Örat. Där kommer Ni och representanter från Medicinska Föreningens styrelse tillsammans diskutera vad som kan göras för att förbättra utbildningskvaliteten på läkarprogrammet. Exempel på områden som utskottet skulle kunna arbeta med:
 
- examinationer
- utbildning av kliniska handledare
- förbättra anatomiundervisningen
- ledarskapsutbildning
- förtydliga målbeskrivningarna för praktiska färdigheter på klinterminerna
 
Välkomna!