Reseberättelser

På undersidorna i denna avdelning kommer det att publiceras inspirerande reseberättelser från studenter som gjort ett projekt eller varit på utbyte utomlands.

Reseberättelser