Reseberättelse – Tanzania VT 2010

Namn och land: Karin Jonsson, Tanzania

1. Vilken stad och vilket universitet åkte du till och varför valde du att åka just dit?

Jag åkte till byn Nkinga, 5 mil utanför Nzega i inlandet i Tanzania tillsammans med en klasskompis. Vi ville göra ett ”eget” projekt i Afrika och vår handledare hade bla kontakt med det här sjukhuset i Tanzania.

2. Åkte du ensam eller var ni flera som åkte till samma stad/arbetade på samma projekt? Vad var positivt och negativt med att vara ensam/flera på resan?

Jag skrev tillsammans med en kompis och 2 killar till från klassen var på samma ställe. Det var skönt att jobba två då jag tidigare inte hade någon som helst erfaranhet av denna typen av projekt. Skönt att ha någon och bolla och diskutera med. Roligt och mycket värdefullt att ha någon att dela sina upplevelser med både de bra och de lite tyngre.

3. Tycker du att det är okej om studenter intresserade av att åka till samma ort tar kontakt med dig? Om ja, lämna gärna mailadress i svaret.

Ja, karjo618@student.liu.se.

Inför T6

4. När och hur började planeringen inför T6 och arbetet med att få tag på en handledare?

Började redan i T4 då vi ville söka Minor Field Study stipendie och komma iväg tidigt på terminen. Tog kontakt med den handledare som vi ville jobba med som hjälpte oss med planering. Fick ta reda på den mest informationen själv.

5. Hur förberedde du dig inför avresan?

Var på kurs i Gbg genom minor field study. Den var bra. Pratade med andra som varit på samma ställe tidigare.

Handledare

6. Hur upplevde du mottagandet av din handledare?

Bra men vi fick mycket ansvar och arbetade mycket självständigt. Lite mer hjälp hade varit bra.

7. Upplevde du att du fick god handledning?

Ja, om man ställde direkta frågor. Men som sagt var tyglarna lite för fria. Hade velat ha mer stöd och direktiv.

8. Om problem uppstod mellan dig och din handledare, hur löste ni dem? Ex dålig handledare, missförstånd och bristande kommunikation.

Hade mycket kontakt via mail vilket fungerade relativt bra ändå om man kunde precicera problemen.

Projektet

9. Hur lång tid innan projektets start var du på plats?

Någon vecka.

10. Vad gick ditt projekt ut på?

Intervjustudie. Ämne: Infant feeding practices

11. Hur många timmar per vecka ägnade du åt ditt projekt?

30–35

Väl på plats

12. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du den själv?

På sjukhusområdet. Bostaden var bra och vi hade en husa som hjälpte oss med mat, städ och tvätt. Vår handledare fixade.

13. Hur finansierade du din resa?

Minor field study stipendie, CSN.

14. Stötte du på några problem under din vistelse? Hur löste du dessa?

Många små problem med studien men inget som inte gick att lösa. Mycket väntan och dötid som man fick lära sig att ta reda på.

I backspegeln

15. Vilket är ditt bästa minne från utlandsvistelsen?

OJ, många... människorna tror jag ändå.

16. Hade du några mindre trevliga upplevelser av resan?

Nje, de har jag förträngt isf.

17. Har du några nyttiga tips till andra studenter som vill åka till samma ställe?

Ta med mycket tålamod, en bra kamera och en god vän.

18. Är det något du rekommenderar att man tar med sig på resan (ex kläder och first-aid kit)?

Kolla vad som är passade kläder till just det stället du ska åka. Vi skulle täcka knän. En bra kjol om man är tjej.

19. Skulle du rekommendera andra att åka till samma universitet?

Var inte på ett universitet men ja det var en fantastisk upplevelse.

20. Vill du skriva något annat som inte täcks av frågorna ovan? Ex berätta om en rolig händelse.