Resebereättelse – Nya Zeeland VT 2010

Namn och land: Lisa Johansson, Nya Zeeland

1. Vilken stad och vilket universitet åkte du till och varför valde du att åka just dit?

Auckland, University of Auckland. En spännande stad i ett spännande land där kontakten med handledaren tidigt kändes bra.

2. Åkte du ensam eller var ni flera som åkte till samma stad/arbetade på samma projekt? Vad var positivt och negativt med att vara ensam/flera på resan?

Reste och arbetade tillsammans med en kompis och tyckte det gick mycket bra. Fördelar är att man alltid har ett bollplank och någon att samarbeta med. De positiva delarna överväger klart men om man ska nämna något negativt kan man säga att det är lite krångligare när man ska sätta sig ner och skriva något tillsammans.

3. Tycker du att det är okej om studenter intresserade av att åka till samma ort tar kontakt med dig?

Ja, lisjo790@student.liu.se.

Inför T6

4. När och hur började planeringen inför T6 och arbetet med att få tag på en handledare?

Under t4 skickade jag och min kompis ut ca 25 mejl till olika forskande avdelningar och ca 5 st svarade positivt tillbaka. Vi växlade mejl med dessa några gånger och tillslut skrev vi kontrakt med en.

5. Hur förberedde du dig inför avresan?

Packade.

Handledare

6. Hur upplevde du mottagandet av din handledare?

Mycket bra, kort sightseeing i staden innan han skjutsade hem oss.

7. Upplevde du att du fick god handledning?

Ja, mestadels. Ibland fick man rätt otydliga besked. När ska detta moment vara klart och vad händer sedan undrade man ofta.

8. Om problem uppstod mellan dig och din handledare, hur löste ni dem? Ex dålig handledare, missförstånd och bristande kommunikation.

Projektet

9. Hur lång tid innan projektets start var du på plats?

3 dagar.

10. Vad gick ditt projekt ut på?

Epidemiologisk analys angående d-vitamin.

11. Hur många timmar per vecka ägnade du åt ditt projekt?

Ca 30-35 timmar.

Väl på plats

12. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du den själv?

Ordnade själv lägenhet som var liten men fräsch med bra läge i Auckland.

13. Hur finansierade du din resa?

CSN- pengar (vanliga summan som man får för svenska studier), samt sparade pengar sedan innan.

14. Stötte du på några problem under din vistelse? Hur löste du dessa?

Att projektet var något ostrukturerat initialt löstes med att försöka vara så tydlig med sina frågor till handledaren.

I backspegeln

15. Vilket är ditt bästa minne från utlandsvistelsen?

Främst fritiden.

16. Hade du några mindre trevliga upplevelser av resan?

17. Har du några nyttiga tips till andra studenter som vill åka till samma ställe?

18. Är det något du rekommenderar att man tar med sig på resan (ex kläder och first-aid kit)?

I princip allt finns att köpa där.

19. Skulle du rekommendera andra att åka till samma universitet?

Ja.

20. Vill du skriva något annat som inte täcks av frågorna ovan? Ex berätta om en rolig händelse.