Reseberättelse – Australien VT 2010

Namn och land: Ulrika Andersson, Australien

1. Vilken stad och vilket universitet åkte du till och varför valde du att åka just dit?

Sydney, University of New South Wales. Staden valdes före projektet.

2. Åkte du ensam eller var ni flera som åkte till samma stad/arbetade på samma projekt? Vad var positivt och negativt med att vara ensam/flera på resan?

Åkte med 3 till i klassen, gjorde forskningen och rapporten tillsammans med en klasskompis. Bara positivt att vara flera, man har sällskap, kan hjälpa varandra, stöd och stöttning när det behövs. Men viktigt att man har samma förväntningar på resan.

3. Tycker du att det är okej om studenter intresserade av att åka till samma ort tar kontakt med dig? Om ja, lämna gärna mailadress i svaret.

Ja det går fint, ulran060@student.liu.se.

Inför T6

4. När och hur började planeringen inför T6 och arbetet med att få tag på en handledare?

På termin 4, google för att hitta ett universitet i Sydney och sedan deras hemsida för att hitta mailadresser till olika forskare. Vi skrev massmail och svarade sedan på de som verkade intressanta.

5. Hur förberedde du dig inför avresan?

Visumansökningar, lite research om staden och om ämnet vi skulle forska om. Inga djupare förberedelser.

Handledare

6. Hur upplevde du mottagandet av din handledare?

Fint mottagande men våra handledare hade ingen koll på vad vi hade för mål med terminen fastän de sa att de hade det. Vi hade även mycket strul med att vårt projekt inte startade men handledarna förstod inte att vi inte kunde komma hem utan utfört projekt. Sedan var det jobbigt att vi inte var inskrivna på universitetet, varken som studenter eller anställda. Vi fanns liksom inte, hade inget passerkort eller ID-handlingar. Väldigt svårt att få plats på nödvändiga kurser utan ett ID!

7. Upplevde du att du fick god handledning?

Både och, när de väl var i labbet med oss fick vi god undervisning och hjälp men ofta lämnades vi vind för våg utan en susning om vad/hur vi skulle göra. Ganska dålig handledning när sen rapporten skulle skrivas, det var svårt att få handledarna att engagera sig när vi hade åkt därifrån, vi fick skicka många påminnelsemail för att få feedback på det vi skrev.

8. Om problem uppstod mellan dig och din handledare, hur löste ni dem? Ex dålig handledare, missförstånd och bristande kommunikation.

När vårt projekt inte startade fick vi till slut tala allvar med våra handledare och då gick det väl upp nån form av ljus för dem om varför vi var där. Men det var efter många försök. Till slut gick det bra. Mail till kursansvarig resulterade mest i svaret ”hoppas ni lyckas lösa det här”.

Projektet

9. Hur lång tid innan projektets start var du på plats?

Vi kom till Sydney 2 dagar innan vi skulle börja på labbet.

10. Vad gick ditt projekt ut på?

Att mha bisulfidsekvensering analysera om det fanns epigenetiska förändringar i gener involverade i metabolism hos döttrar till feta råttpappor.

11. Hur många timmar per vecka ägnade du åt ditt projekt?

Ca 40

Väl på plats

12. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du den själv?

Vi hittade bostad via ”gumtree” (typ blocket). Lägenhet som låg mellan universitetet och Bondi. Vi hyrde en stor etta i andra hand till 4 personer, trångt men trevligt. Väldigt dyra hyror i Sydney.

13. Hur finansierade du din resa?

CSN, sommarjobb.

14. Stötte du på några problem under din vistelse? Hur löste du dessa?

Vi blev vräkta i slutet av vistelsen pga att vår hyresvärd underlåtit att betala hyran till lägenhetsägarna. Löste sig så att vi bodde på hostel de sista dagarna.

I backspegeln

15. Vilket är ditt bästa minne från utlandsvistelsen?

Solen, stränderna, surfingen, flora och fauna, att inte gå i skolan, härliga vänner!

16. Hade du några mindre trevliga upplevelser av resan?

Det blir kallt och rått i slutet av maj. Vräkningen var inte kul.

17. Har du några nyttiga tips till andra studenter som vill åka till samma ställe?

Välj Sydney University istället, de verkar mer engagerade.

18. Är det något du rekommenderar att man tar med sig på resan (ex kläder och first-aid kit)?

Bra skor! Tänk inte ”äsch det köper jag där” om allt, Australien är dyrt!

19. Skulle du rekommendera andra att åka till samma universitet?

Nej inte efter att LiU gjort en formell förfrågan om att styra upp ett utbyte och de tackat nej.

20. Vill du skriva något annat som inte täcks av frågorna ovan? Ex berätta om en rolig händelse.