Är du intresserad av sjukvårds- och näringslivsmanagement?

Karolinska Institutet erbjuder nya fristånde kurser i ämnet. Kurserna är riktade till blivande läkare och kommer att ges via UBE på Karolinska Institutet.

En sedan länge påtänkt utbildning blir nu verklighet. Kurserna fokuserar på grundläggande företagsekonomi, management och ledarskap från ett sjukvårds- och näringslivsperspektiv. Blivande läkare som är intresserade av dessa ämnesområden erbjuds härmed en unik möjlighet att förvärva viktiga kunskaper och färdigheter inför framtida ledarskapsengagemang. Kurserna ges kvällstid under HT 2011 och VT 2012 samt sommaren 2012. Sista ansökningsdatum är den 15 april.

Kursen är öppen att sökas av läkarstuderande från samtliga utbildningsorter med ett krav på 120 avklarade högskolepoäng. Kurserna under HT 2011 och VT 2012 kommer att ges kvällstid (en kväll i veckan) följt av en fokuserad och projekt driven sommarkurs 2012.