Att prenumerera på kalendern

För att få händelserna i MF:s kalender till kalenderprogrammet i din telefon eller på din dator behöver du importera följande länk i programmet: http://www.mflinkoping.se/calendar/ical

Detta bör fungera för såväl iCal som iPhone med flera.