Medicinska föreningen uppdaterar sin hemsida

Under hösten byts medicinska föreningens webbsida ut mot en ny. Huvudsakligen görs detta för att det ska bli enklare för styrelsen och andra verksamheter att uppdatera innehållet och för att bättre kunna nå ut med information. Det senare åstadkoms bland annat genom att det blir möjligt att prenumerera MF:s kalender för aktuella händelser direkt till ditt kalenderprogram, din Iphone eller liknande telefon. Fler smarta funktioner kommer att introduceras allt eftersom de testats och utvärderats.

På sikt kommer även communityt med dess funktioner att integreras i hemsidan så att allt finns på samma ställe. Den exakta tidsplanen för det är dock inte spikad ännu.