Decentralisering av läkarprogrammet

Utbildningsutskottet kommer under de kommande terminerna att starta upp samt aktivt delta i det arbete som rör decentraliseringen av läkarprogrammet. Man kommer att arbeta för en fortsatt kvalitetsäkring av utbildningen och bidra till arbetet för högkvalitativa kliniska terminer i de nya regionerna.