Nominera till årets basgruppshandledare

Medicinska Föreningen uppmanar Er att nominera den basgruppshandledare Ni uppskattat mest till MF:s handledardiplom redan idag!

MF hoppas att uppmärksamhet och uppskattning riktat mot prekliniska basgruppshandledare bidrar till att generera fler bra handledare. Därför har vi inrättat ett diplom som tilldelas årets bästa basgruppshandledare en gång per år från vårterminen 2014. Läkarstudenter vid Linköpings Universitet nominerar kandidater varav en tilldelas utmärkelsen.

Hur gör jag om jag vill nominera till utmärkelsen?

Skriv ett mejl innehållande:
1. Namn på den nominerade basgruppshandledaren
2. Klinik/institution där denne arbetar
3. Studentens/studenternas namn och termin
4. Kort motivering (max 50 ord) till varför den nominerade förtjänar diplomet

Skicka till:
anna.hansson.engbom@mflinkoping.se

Nomineringstiden löper fram till den 27 april 2014.

 

Kriterier:

För att få diplomet krävs en handledarinsats utöver den förväntade. Handledarens engagemang skall ha bidragit till studentens lärande, personliga utveckling och självförtroende i den blivande läkarrollen. Handledaren ska vara/ha varit basgruppshandledare för studenter tillhörande de prekliniska terminerna under det gångna året.
Syfte:

Medicinska Föreningens diplom för utomordentligt gott handledarskap av läkarstudenter vid basgruppsarbete under de prekliniska terminerna. Handledning under de prekliniska basgrupperna är viktigt för att stödja och underlätta studenternas lärandeprocess. Att uppmärksamma de handledare som gjort, och gör, ett utomordentligt gott arbete som handledare för läkarstudenter. Genom denna utnämning hoppas MF stimulera till att fler vill engagera sig i utbildningen av läkarstudenter som handledare för basgrupperna.

Lycka till med nomineringarna!

/Styrelsen VT14
Medicinska Föreningen i Linköping