Vad är egentligen FAQ?

FAQ är en förkortning för Frequently Asked Questions. Det är svaren för dessa frågor som är intressanta.