Föreläsning August Strindberg - Klok och galen

Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland inbjuder till föreläsningen


August Strindberg – Klok och galen

Föreläsare: Fil dr, ordförande i Strindbergsällskapet Katarina Ek-Nilsson, Uppsala

Datum: Torsdag 17 oktober kl.19.00

Lokal: Läkarsällskapets Internationella Hus, Klostergatan 45 C, Linköping


Varmt välkomna!

Entréavgift: 50 kronor för den som inte är medlem i Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland. Gratis entré för studenter vid LiU, som uppvisar giltig studentlegitimation.