Uppstartsmöten för MF:s utskott hösten 2013

Medicinska Föreningens utskott drar sin verksamhet under hösten 2013 med uppstartsmöten för de som vill engagera sig:

 
Utbildningsutskottet: 3 september, 17.15, Örat
 
Studiesociala utskottet: 17 september, 17.15, Örat
 
Idrottsutskottet: 9 september 17.15, Örat
 
Näringslivutskottet: Meddelas senare
 
Alla intresserade av utskottens arbete är varmt välkommna!