Länkar och andra tips

Shotgun Histology 

http://www.youtube.com/user/WashingtonDeceit
Hundratals videor med lättförklarad histologi och patohistologi

WebPath

http://library.med.utah.edu/WebPath/
Histologibilder med framför allt patologi.

Doctor Najeeb

http://www.youtube.com/user/DoctorNajeeb
Pedagogiska videor om både fysiologi och patofysiologi

Svensk MeSH

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm
Översätter de där svåra engelska medicinska termerna till svenska samt vice versa

Medicinlänkar

http://medicinlankar.se
Mängder av bra länkar, bl.a. till många bra böcker som studenter på LiU har tillgång till som e-resurs.

Läkarstudent.se

http://läkarstudent.se/
Hemsida med information för framtida och nuvarande läkarstudenter. Innehåller en hel del bra länkar.

Bibliotekets E-böcker

http://guide.bibl.liu.se/lakarprogram
Bibliotekets samling av E-böcker