Valnomineringssidan är öppen

I dagarna har valberedningen börjat informera i kurserna och strax är de även i din kurs på besök och berättar om vilka poster det går att söka inför höstens stundande sektionsval!

Genom att följa denna länken(länka till www.mflinkoping.se/val) kommer man direkt till den eminenta nomineringssidan. Det fungerar lite som en tipslåda, och efter att du fyllt i antingen ditt eget eller någon annans namn där + nominering går ett mail iväg till valberedningen som tar kontakt! Men kom ihåg att sista nomineringsdag är den 26e oktober!
 
Om du har någon fråga rörande antingen posterna som går att söka, hur processen går till eller vad som helst annat som kan relateras till valfrågor kan du skriva ett mail till val@mflinkoping.se om just detta så ska vi försöka hjälpa dig efter bästa förmåga."