Stormöte angående läkarprogrammets utvidgande

Medicinska Föreningen bjuder tillsammans med Hälsouniversitetets och Läkarprogrammets ledning
 in alla intresserade läkarstudenter till ett stormöte för att informera och diskutera utvidgningen av
Läkarprogrammet i Linköping. 
 
Dekanus Johan Söderholm, Prodekanus Karin Kjellgren och programansvarig Annette Theodorsson
kommer att närvara. 
Ta gärna med dig ett gäng konstruktiva frågor till Berzeliussalen måndagen den 1/10 kl 19