Reseberättelse – Spanien 2011

1. Vilken stad och vilket universitet åkte du till och varför valde du att åka just dit?

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. Jag ville åka till Barcelona för att det är en trevlig stad och jag tycker om den spanska kulturen.

2. Åkte du ensam eller var ni flera som åkte till samma stad/arbetade på samma projekt? Vad var positivt och negativt med att vara ensam/flera på resan?

Jag åkte själv och jag har bara positiva upplevelser av detta. Man tar mera ansvar själv, man lär känna folk i sin omgivning på ett annat sätt och du explorerar mer när du är själv. Detta är så klart bara min personliga erfarenhet. Istället för att om jag skulle ha umgåtts mycket med min svenska vän så bjöd inhemska personer med mig på diverse dagsturer.

3. Tycker du att det är okej om studenter intresserade av att åka till samma ort tar kontakt med dig? Om ja, lämna gärna mailadress i svaret.

Absolut. Kontakta mig! Barcelona är en fantastisk stad. linwi295@student.liu.se

Inför T6

4a. När och hur började planeringen inför T6 och arbetet med att få tag på en handledare?

Planeringen började före jul. Vi var då två stycken som ville åka tillsammans. Efter ett tag märkte vi att vi ville ha ut olika saker ur vårt tid utomlands och valde att åka separat. Jag började med att googla runt på olika sjukhus i Barcelona, hitta forskningsprojekt och maila huvudansvarige. Efter kontakt med dessa skulle processen bli alldeles för långdragen och komplicerad så jag valde att lämna det spåret. Istället gick jag in på pubmed.com, sökte med sökorden ”neuro AND Barcelona” och fick fram intressanta artiklar från studier inom neurovetenskap som pågick i Barcelona.

4b. Hur gick du tillväga för att hitta ett projekt/handledare?

När jag hittade lämpligt/intressant projekt mailade jag huvudförfattaren. Jag behövde bara maila till en person som direkt lät intresserad av mitt erbjudande som assistent i ett delprojekt i deras projekt.

5. Hur förberedde du dig inför avresan?

Jag förberedde med kontraktskrivning, boende, stipendieansökan, läsa artiklar som jag fått skickade till mig av min handledare i Barcelona.

Handledare

6. Hur upplevde du mottagandet av din handledare?

Mycket bra.

7. Upplevde du att du fick god handledning?

Ja

8. Om problem uppstod mellan dig och din handledare, hur löste ni dem? Ex dålig handledare, missförstånd och bristande kommunikation.

Blev aldrig sådana problem så jag kan ej svara på denna fråga.

Projektet

9. Hur lång tid innan projektets start var du på plats?

En vecka innan ungefär. Inte bra om det krånglar med boende och diverse saker så du dragit igång med projektet. Ha det klart innan du ska möta din handledare.

10. Vad gick ditt projekt ut på?

Laborera på råttors inlärning och långtidsminne i relation till elektriskt belöningsstimuli.

11. Hur många timmar per vecka ägnade du åt ditt projekt?

Ca 50-60 h.

Väl på plats

12. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du den själv?

Fick tips av min handledare på bra boende. Boendet var jättebra men dyrt. Dock värt det när jag bara skulle bo där i 3,5 månad.

13. Hur finansierade du din resa?

CSN, egna sparpengar och erasmusstipendium.

14. Stötte du på några problem under din vistelse? Hur löste du dessa?

Nej.

I backspegeln

15. Vilket är ditt bästa minne från utlandsvistelsen?

Kontakten med personerna på labbet. Fick lära mig mycket om Spaniens uppbyggnad och hustoria.

16. Hade du några mindre trevliga upplevelser av resan?

Nej.

17. Har du några nyttiga tips till andra studenter som vill åka till samma ställe?

Sunt förnuft.

18. Är det något du rekommenderar att man tar med sig på resan (ex kläder och first-aid kit)?

Inneskor.

19. Skulle du rekommendera andra att åka till samma universitet?

Ja