Nya invalda i Medicinska Föreningen inför kommande termin

 

En gång per termin byts halva MFs styrelse ut liksom en rad andra MF-associerade poster. Nedan följer en lista på studentrepresentanter som valdes in på förra veckans FUM för att representera er läkarstudenter från och med nästa termin.  

 

Medicinska Föreningens styrelse

Sekreterare - Per Bornefal

Studiesocial sekreterare – Linn Wedén 

Informationsansvarig – Hugo Sandberg

Utbildningssekreterare med prekliniskt ansvar – Johan Rudling

3st ledamöter (sitter två terminer)– niklas von Matern, Oscar Olsson, Boris Keselman

2st ledamöter (fyllnadsval, sitter en termin)- Payam Zehtab, Elsa Ahlén

Valberedningen: Märta Kron, Nicolina Friström, Rasmus Birch Tyrberg, Fredrik Rosenqvist

 

Consensus_FUM

Ledamöter Consensus-FUM - Rasmus Birch Tyrberg, Boris Keselman

Suppleant Consensus-FUM - Jens Caap Hällgren

 

Temagruppsrepresentanter

GNM – Jenny Danielsson

NSPR – Anna-Maria Harstad

CERN – Micaela Sundell