Utredning av åsikter om HEL II 2011

Under hösten 2011 genomförde Niklas Westerberg, student på läkarprogrammet, en webbenkät i vilken alla de studenter som genomgått det för året nya momentet HEL II med förbättringskunskap inbjöds att delta. Över 300 svarade på enkäten och resultatet visade att oroväckande brister upfattats av studenter på alla utbildningsprogram. I slutet ingår även en sammanställning av inskickade protester från lärarhåll, vilka synliggör de svåra konsekvenser momentets införande på termin 10 fick för undervisningen i neurologi och psykiatri.

BilagaStorlek
hel2rapport.pdf161.75 kB