MF-Stipendiet HT2011 tilldelas Gustav Öhrling, Lisa Carlsson och Sara Bergström

  För att ni med stort engagemang tagit er 

an Sveriges största idrottshändelse –  

Medicinar SM och här förtjänstfullt verkat  

för kamratskap mellan medecine 

studenter i Sverige.