Medicinska föreningens valberedning arbetar med att rekrytera och intervjua kandidater till föreningens valbara poster.

Du kommer enklast i kontakt med valberedningen genom e-postadressen val@mflinkoping.se.