Medicinska Föreningens styrelse

 

Axel Lihagen
Ordförande

"fem myror är fler än fyra elefanter"

Helena Rylander
Vice ordförande

"Röd paprika"

Frida Andersson
Ordförande LiMUR

"woho utbildningsfrågor!!!"

Greta Sten
Vice ordförande LiMUR

"KOM IGEN DET BLIR KUL!" 

Arvid Sundström
Informationsansvarig

"Låt oss"

Sara Robertsson
Arbetsmiljöansvarig

"mañana mañana"

Louise Fredriksson
Näringslivsansvarig

"FUM > fika"

Lisa Lu
Studiesocialt ansvarig

🙂

Rosa Reimark
Mottagningsansvarig

"Tagga fadderutbildning del 2 (igen?)"

Leon Höglund
Ekonomiansvarig

"wenn schon, denn schon"

Robert Sznajder Granat
Ledamot

"Åh herre"

Sigrid Blohmé
Ledamot

"det blir nog bra"

Förtroendevalda

 

Daniel Gordani
Idrottsansvarig (MF-idrott)
Erik Modéus
Sexmästare
Knar Mikael
Skattmästarinna
Viktor Peterzén
IT-ansvarig
Untitled
Internationellt ansvarig med utbildningsinriktning
Mimmi Edelman Holmkvist
Internationellt ansvarig med studiesocial inriktning
Untitled
FUM-Ordförande
Untitled
vice FUM-ordförande