Medicinska Föreningens styrelse

Erik Modéus
Ordförande

"Teknisk som få"

Oliwer Kenell
Vice ordförande

"Jag vet inte, skriv något skönt."

Alexander Jagoda Yaghoubi
Ordförande LiMUR

"Skratt förlänger livet, speciellt när det låter som en ylande hund"

Emma Åsell
Vice ordförande LiMUR

"God och Glad kexchoklad, hissa flaggan på Skånes självständighets dag :heart:"

Isabella van Setten
Ordförande IMU

"Att sno flera idéer från en person är plagiat; att sno en från många är typ efterforskning"

Golvash Salehi
Arbetsmiljöansvarig

Telefonnummer: 0734060004

Hedvig Leijonhielm
Näringslivsansvarig
Ava Bahadoran
Mottagningsansvarig
David Selling
Studiesocialt ansvarig
Rickard Sand
Ekonomiansvarig

"Den som spar han har, fast inte särskilt roligt"

Parvin Abbasi
Ledamot
Alif Ahmed
Ledamot

Förtroendevalda

Fredrika Engström
Sexmästarinna
Nils Granfelt
Skattmästare
Viktor Peterzén
IT-ansvarig
Carl Mellander
Internationellt ansvarig med utbildningsansvar
Emma Runesson
Internationellt ansvarig med studiesocialt ansvar
Gustaf Andersson
FUM-Ordförande
VAKANT
vice FUM-ordförande

LiMUR

Alexander Jagoda Yaghoubi
Ordförande
Emma Åsell
Vice ordförande
Aram Hessami
Kursrepresentantsansvarig klin
Sofija Bojovic
Kursrepresentantsansvarig preklin
Elina Klaver
Temagruppsrepresentantsansvarig
Linnea Andersson
Kommunikationsansvarig

IMU

Isabella van Setten
Ordförande
Felix Lindell Öhman
Ledamot
Maja Shalit
Ledamot
Amanda Sundstedt
Ledamot
Olle Gärdsmark
Ledamot
Alexander Jagoda Yaghoubi
Ledamot