Medicinska Föreningens styrelse

Linus Ohlsson
Ordförande

"Leva bör man annars dör man"

Sam Widén
Vice ordförande
Tilda Jalakas
Ordförande LiMUR
Alexander Jagoda Yaghoubi
Vice ordförande LiMUR
Jolanda Saxfors
Informationsansvarig
Nomi Nikkanen
Arbetsmiljöansvarig
Stina Phung
Näringslivsansvarig
Tove Hjort
Studiesocialt ansvarig
Oliwer Kenell
Mottagningsansvarig
Oscar Mälsjö
Ekonomiansvarig
Mimmi Edelman Holmkvist
Ledamot
Melker Ottosson
Ledamot

Förtroendevalda

Maxine Tevell
Sexmästarinna
Jacob Carlsson
Skattmästare
Viktor Peterzén
IT-ansvarig
Julia Karlsson
Internationellt ansvarig med utbildningsinriktning
Mimmi Edelman Holmkvist
Internationellt ansvarig med studiesocial inriktning
Gustaf Andersson
FUM-Ordförande
VAKANT
vice FUM-ordförande

LiMUR

Tilda Jalakas
Ordförande
Alexander Yaghoubi
Vice ordförande
Parvin Abbasi
Kursrepresentantsansvarig klin
Jennifer Joki
Kursrepresentantsansvarig preklin
Thea Sandqvist
Temagruppsrepresentants- ansvarig
Lisa Boberg
Kommunikationsansvarig