Medicinska föreningens styrelse

 

Förtroendevalda

 

David Nihlmark
Idrottsansvarig (MF-idrott)
Sanna Eng
Sexmästarinna
Emil Lindberg
IT-ansvarig
Hanna Malmros
Skattmästarinna
Joanna Ahrens
Internationellt ansvarig med utbildningsinriktning
Johanna Molander
Internationellt ansvarig med studiesocial inriktning