I kårgemensamma ärenden är dessa ledamöter i studentkåren Consensus fullmäktige läkarstudenternas representanter. Consensus fullmäktige beslutar om hur kårens ställningstaganden, vilka frågor kåren skall arbeta, hur din kåravgift skall användas och hur kårens resurser som kårhuset och Café Örat skall drivas. Consensus FUM-ledamöter väljs in i MFs FUM och våra representanter under vårterminen 2018 är nedanstående personer.

Ordinarie: Julia Dahlgren Solberg, Klara Nilsson, Emina Bjelak, Louise Abrahamsson, Saga Jansson, Ebba Gabrielsson, Carl Larsson och Kajsa Sjögren.

Suppleanter: Erik Andersson, Frida Skogqvist, Cia Laine, Rebecca Cederkvist, Samuel Cronhjort, Erika Gårdholt och Amanda Dahl.