I kårgemensamma ärenden är dessa ledamöter i studentkåren Consensus fullmäktige läkarstudenternas representanter. Consensus fullmäktige beslutar om hur kårens ställningstaganden, vilka frågor kåren skall arbeta, hur din kåravgift skall användas och hur kårens resurser som kårhuset och Café Örat skall drivas. Consensus FUM-ledamöter väljs in i MFs FUM och våra representanter under verksamhetsåret 2019/2020 är nedanstående personer.

Sammankallande ledamot: Axel Lihagen.

Ordinarie:

Axel Lihagen, Leon Höglund, Robert Sznajder Granat, Matilda Isberg, Karl Svennson, Sam Widén, Marko Lindsjö och Louise Fredriksson.

Suppleanter: Frida Andersson, Greta Sten, Sara Robertsson, Manda Gisselgård, Helena Rylander samt två vakanta poster.

Har du frågor eller åsikter som du vill höra av dig om gällande Consensus-FUM? Då kan du höra av dig till Axel Lihagen som är sammankallande ledamot via mail.