I kårgemensamma ärenden är dessa ledamöter i studentkåren Consensus fullmäktige läkarstudenternas representanter. Consensus fullmäktige beslutar om hur kårens ställningstaganden, vilka frågor kåren skall arbeta, hur din kåravgift skall användas och hur kårens resurser som kårhuset och Café Örat skall drivas. Consensus FUM-ledamöter väljs in i MFs FUM och våra representanter under verksamhetsåret 2018/2019 är nedanstående personer.

Sammankallande ledamot: Sigrid Waldén.

Ordinarie: Petter Unander, Rebecca Cederkvist, Linnea Dahlin, Kajsa Klarén, Emma Hesselstrand, Elias Hallberg och David Lagergren.

Suppleanter: Kajsa Sjögren, Frida Skogqvist, Cia Laine, Olivia Thingvall, Saga Jansson, Julia Dahlgren Solberg, Daniel Andersson, Gabriel Andersson och Saga Bjurman. 

Har du frågor eller åsikter som du vill höra av dig om gällande Consensus-FUM? Då kan du höra av dig till Sigrid Waldén som är sammankallande ledamot via mail.