Medicinska Föreningen har en äskningspott för medlemmar som har idéer och vill genomföra aktiviteter. Du/ni får besked innan ni lägger ut pengar om styrelsen beviljar äskningen.

Denna policy antogs av Medicinska Föreningens fullmäktige, och är grunden för hur en äskning behandlas.

  • Från det att äskningen är styrelsen tillhanda har denna fyra veckor på sig att fatta beslut.
  • Äskningen skall vara väl motiverad samt var öppen för alla Medicinska Föreningens medlemmar.
  • Pengar betalas ut mot att kvitton redovisas samt att ekonomiskt resultat och en kort utvärdering av den aktivitet som äskningen söktes för redovisas.
  • Vid beslut om äskning där enskild ledamot kan anses jävig bör denne inte medverka i beslutet.
  • Kostnader som uppkommer på grund av ansvarsbrist (böter, självrisk) ersättes ej.
  • Fullmäktige ska informeras om beviljade äskningar

I klartext innebär detta alltså att man skriver en ansökan där man beskriver vad man vill göra och varför det är en bra idé. Viktigt att ha med är också hur mycket pengar man önskar och vem som är ansvarig.

Sedan betalas pengarna ut mot uppvisande av kvitto och en kort utvärdering av hur det gick. Man får gärna skriva den så pass utförlig att någon skulle kunna utgå från den om man vill göra en liknande sak i framtiden.