Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på Medicinska Fakulteten; sociala, organisatoriska liksom fysiska och psykiska förhållanden. Medicinska föreningen arbetar ständigt med att granska arbetsmiljön och arbetsmiljöansvarig går ca. en gång i månaden på ett möte ihop med CAMO (centrala arbetsmiljöombudet). På dessa möten tas ev. klagomål upp till en högre nivå och förändringar på campus lyfts för att förmedlas vidare.

Bra saker att veta:

  • Arbetsmiljöansvarig (AMA) i MF är ditt arbetsmiljöombud som läkarstudent på LiU
  • Man kan alltid vända sig till AMA för att få hjälp om saker angående arbetsmiljön
  • Du kan själv felanmäla fysiska ting, t.ex. mikrovågsugnar, dålig städning eller ventilation via http://felanmalan.liu.se
  • LiU har nolltolerans vad gäller sexuella trakasserier eller kränkande behandling. Detta är också inkluderat i arbetsmiljön och AMA kan hjälpa till.
  • LiU Lika Villkor har utvecklat en handlingsplan för just lika villkor