VFU Prioriteringsregler

Punkt 1-4 samt punkt 6 är prioriterad till den ort studenten är bunden till.

5 är prioriterad till Universitetssjukhuset, Linköping.

7-11 är vid platstillgång prioriterade till Universitetssjukhuset, Linköping. I andra hand placering på annat sjukhus tillhörande Landstinget i Östergötland. Detta för att möjliggöra dagspendling mellan Linköping och placeringsort.

 

1. Ensamstående förälder med barn under 15 år.

2. Övriga föräldrar med barn under 15 år.

3. Sjukdom som kräver vård oftare än var 14:e dag – aktuellt skriftligt intyg krävs.

4. Graviditet i tredje trimestern, gäller kvinna samt partner.

5. Ordförande, vice ordförande, utbildningssekreterare i MF.

6. Eget boende på ort utanför region Östergötland.

7. Ordförande i MSF och övriga ledamöter i Consensus styrelse.

8. Registrerad doktorand styrkt med intyg via Ladok alternativt mottagare av forskningsförberedande stipendium för den termin ansökan avser, styrkt med intyg från handledare.

9. Chefamanuenser.

10. Amanuenser i undervisning – krav på aktivitetsintyg med preciserat vilken period undervisningen gäller.

11. Övriga ledamöter i MF:s eller MSF:s styrelser.

 

Prioriteringslistan avser läkarstuderande vid LiU och är framtagen av MF.

Prioriteringslistan stöds av PUL.